Kalender

Kommande finansiella händelser

 

2020-04-20 Årsstämman äger rum i Stockholm

2020-04-20 Delårsrapport januari – mars 2020

2020-08-19 Delårsrapport januari – juni 2020

2020-10-23 Delårsrapport januari – september 2020