VD har ordet

FORTSATT ARBETE MED INTEGRATION OCH KONSOLIDERING

Trots svagare efterfrågan på företagsmarknaden har Deltaco lyckats öka sin omsättning i perioden genom en framgångsrik försäljning av nätverksprodukter med tillhörande EMV (egna märkesvaror).

Aurora, som har majoriteten av sin försäljning på konsumentmarknaden, har haft ett utmanande kvartal där två leverantörer valt delvis alternativa försäljningskanaler samtidigt som efterfrågan varit svagare generellt.

Septon har för perioden jan-sep ökat omsättningen. Tredje kvartalet jämförs med ett starkt kvartal föregående år som innehöll ett fåtal större projektorder.

Sominis hade en god utveckling under kvartalet med en ökad
försäljning inom sina handelskanaler.
Tillväxten för EMV fortsätter att utvecklas positivt både i absoluta
tal och som andel av försäljningen. EMV uppgår jan-sep till ca. 350 MSEK vilket motsvarar 26% av försäljningen.

Gruppen fokuserar på tre områden:

1. Utökat sortiment av EMV
• Genom att utveckla och marknadsföra nya produkter till ett attraktivt pris kan gruppen bygga ett starkare erbjudande och ersätta mindre lönsamma produkter.
• Genom nya koncept såsom DELTACO Smart Home, DELTACO Gaming och L33T Gaming kan hela produktkategorier erbjudas.

2. Ökad korsförsäljning mellan bolagen
• Varumärkesägare får en större räckvidd och tillgång till kanalerna B2B och B2C.
• DistITs kunder får enkelt tillgång till ett utökat sortiment.
• Skalfördelar för EMV förbättrar möjligheter att erbjuda ett bredare sortiment.

3. Effektivare organisation
• Kostnadsbesparingarna, när fullt realiserade, förväntas uppgå till ca. 45 MSEK på helårsbasis.
• En förenklad organisation med ett stärkt kundfokus möjliggör ett snabbare agerande.

Även om integrationsarbetet är vårt huvudfokus under kommande kvartal är förvärv fortsatt en viktig del av DistITs tillväxtstrategi.

I och med fastighetsförsäljningen står vi finansiellt starka och jag är övertygad om att de åtgärder vi nu genomför kommer att visa sig effektiva.

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)