Vår historia

En framgångsrik resa från starten

Vår historia började redan 1991 då Deltaco grundades i Ludvika. Verksamheten kom igång 1992 med affärsidén att direktimportera kablar från Taiwan och sälja vidare till företag på den svenska marknaden. Från början var det en begränsad verksamhet som snabbt tog fart och omfattade snart fler produkter.

2011
FIRST NORTH
2011 delades Deltaco AB ut från Intoi AB (publ) och listades som självständigt bolag på NASDAQ OMX First North. SweDeltaco AB som är ett dotterbolag till Deltaco AB (publ) etablerare sig i Norge under året.

2012
ALCADON
Deltaco AB (publ) förvärvade Alcadon AB som är en svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation.

2013
AURORA
Deltaco AB (publ) förvärvade Aurora Group Danmark A/S som är en ledande distributör av tillbehör inom hemelektronik på den Nordiska marknaden. Aurora har egna säljbolag i Danmark, Norge, Finland och Sverige.

2014
DistIT AB (publ)
Deltaco AB (publ) bytte namn till DistIT AB (publ).

AG Trade UAB (Deltaco Baltic UAB)
SweDeltaco AB expanderade sin verksamhet i Litauen och Lettland genom förvärv av AG Trade UAB. Det förvärvade bolaget bytte namn till Deltaco Baltic UAB senare.

2015
DistIT AB (publ)
DistIT:s aktier listades på OMX Nasdaq First North Premier.

AURORA
Aurora Group Danmark A/S utses av PROCTER & GAMBLE och DURACELL® som Master Importer av DURACELL® i Norden.

2016
Alcadon
Alcadon AB:s aktier delades ut till aktieägarna i DistIT AB. Alcadons aktier togs upp till handel på Nasdaq First North i samband med utdelningen.

Nordic Home Culture
SweDeltaco AB lanserade nya varumärket Nordic Home Culture TM inom hemelektronik.

2017
Septon
DistIT AB förvärvade Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt ”Septon”). Septon är en ledande distributör av high-end ljud produkter i Sverige.

Sominis
DistIT AB förvärvade Sominis Technology UAB. Sominis är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av IT-produkter i Litauen.

Winther
SweDeltaco AB förvärvade Winther Wireless AB som är en ledande nischdistributör med fokusering på trådlösa nätverkslösningar för inom- och utomhusbehov.

2018
Septon
Septon Elektronik förvärvar LydRommet som är en ledande distributör av professionella AV-produkter i Norge och Danmark.

DistIT Fastigheter AB
DistIT Fastigheter AB tecknar hyreskontrakt med PostNord Sverige AB.

Aurora och SweDeltaco
Aurora Group Danmark A/S och SweDeltaco AB påbörjar integration för att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och stärka verksamheten.