Affärsidé

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.
Bolagen inom DistIT-koncernen skall med Norden och Baltikum som huvudmarknader erbjuda marknadens bästa produktutbud inom de nischer som bolagen verkar. Konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support skall vara ledorden.

Försäljning sker via fysiska och digitala kanaler. Hemelektronikskedjor, lågprisbutiker, fackhandel, dagligvaruhandel, telecom, e-handel, konsulter och kontorsvaruhus är våra kanaler för att nå företagskunder och konsumenter. IT och hemelektronik är en dynamisk och växande marknad. Konsumtion av IT tillbehör växer regelbundet i företag, hem och skola.